Tallinna Linnavolikogu 19.05.2011 määrus number 17.
Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord

Akt tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord Tvk m 45 25.08.2005 01.09.2005