Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 56 "Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseis 2011. aastal" muutmine

Tallinna Linnavolikogu 19.05.2011 määrus number 14
jõustumine 01.07.2011

Redaktsiooni kehtivus 01.07.2011 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

19. mai 2011 nr 14

 

 

Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 56 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseis 2011. aastal“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 11 lõike 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ning Tallinna Linnavolikogu 24. märtsi 2011 määruse nr 8          “Tallinna põhimääruse muutmine“ alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 29 lõike 1 punktiga 4.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 56 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseis 2011. aastal“ lisa punktis 1 tehakse alljärgnevad muudatused:

1) Tallinna Linnavolikogu Kantseleis moodustatakse uue struktuuriüksusena linna ombudsmani büroo, mille koosseisus on linna ombudsmani (juhtivametnik), linna ombudsmani nõuniku (NõA) ja linna ombudsmani abi (vanemametnik) ametikoht;

2) Tallinna Linnavolikogu Kantselei koosseisuliste ametikohtade arvuks loetakse 30.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2011.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees