Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 56 "Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseis 2011. aastal" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 19.05.2011 määrus number 14
Jõustumine:01.07.2011
Redaktsiooni kehtivus:01.07.2011 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

19. mai 2011 nr 14

 

 

Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 56 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseis 2011. aastal“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 11 lõike 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ning Tallinna Linnavolikogu 24. märtsi 2011 määruse nr 8          “Tallinna põhimääruse muutmine“ alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 29 lõike 1 punktiga 4.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 56 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseis 2011. aastal“ lisa punktis 1 tehakse alljärgnevad muudatused:

1) Tallinna Linnavolikogu Kantseleis moodustatakse uue struktuuriüksusena linna ombudsmani büroo, mille koosseisus on linna ombudsmani (juhtivametnik), linna ombudsmani nõuniku (NõA) ja linna ombudsmani abi (vanemametnik) ametikoht;

2) Tallinna Linnavolikogu Kantselei koosseisuliste ametikohtade arvuks loetakse 30.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2011.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees