Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna Johan Pitka stipendiumi stipendiaatide kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 11.05.2011 korraldus number 819
Redaktsiooni kehtivus:11.05.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

11. mai

2011 nr

819-k

 

 

Tallinna linna Johan Pitka stipendiumi stipendiaatide kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. septembri 2010 määrusega nr 46 „Tallinna linna 2011. aasta eelarve“, Tallinna linna Johan Pitka stipendiumi statuudiga ning tulenevalt Eesti Mereakadeemia ja Tallinna linna vahel 15. mail 2008 sõlmitud koostöölepingust ja Eesti Mereakadeemia rektori 04. mai 2011 käskkirjast nr 159õ

 

 

1. Kinnitada Tallinna linna Johan Pitka stipendiumi stipendiaatideks järgmised Eesti Mereakadeemia õppurid: Janne Tomingas, Dmitri Mišin,  Kaupo Läänerand, Lauri Roolaid, Siim Milistver, Priit Elmi, Hedi Kaupo, Triin Engmann, Sten Lelov, Leon Lobanov.

2. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Eesti Mereakadeemiale.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär