Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Jaan Poska stipendiumi stipendiaatide kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 11.05.2011 korraldus number 818
Redaktsiooni kehtivus:11.05.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

  11. mai

2011 nr

 818-k

 

 

Jaan Poska stipendiumi stipendiaatide kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. septembri 2010 määrusega nr 46 „Tallinna linna 2011. aasta eelarve“ ning tulenevalt Jaan Poska stipendiumi statuudist, Tallinna Linnavalitsuse ja Tallinna Tehnikaülikooli vahel 9. märtsil 2001 sõlmitud koostöökokkuleppest, 30. aprillil 2002 sõlmitud koostöölepingust ja Tallinna Tehnikaülikooli rektori 6. mai 2011 käskkirjast nr 117

 

 

1. Kinnitada Jaan Poska stipendiumi stipendiaatideks järgmised Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilased: Endrik Arumägi, Aleksandr Dulov, Simo Ilomets, Kati Keel, Jaan Kekišev, Oliver Kiisler, Sirli Krikk, Kaia Lõun, Peep Pitk, Karin Robam.

2. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Tallinna Tehnikaülikoolile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär