Tallinna Linnavalitsus 11.05.2011 korraldus number 784.
Tartu mnt 29 maa osaline tagastamine ja tingimuste määramine maa ostueesõigusega erastamiseks maareformi seaduse § 12 lõike 12 alusel ning endise kinnistu nr 2730 maa osaline mittetagastamine

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Katastrimõõdistamise teostamisega ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise kord Tlv m 60 28.06.2006 03.07.2006
2 Tallinna üldplaneeringu kehtestamine Tvk m 3 11.01.2001 18.01.2001
3 Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra kinnitamine Tlv m 65 19.09.1997 19.09.1997