Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavaraameti ja Tallinna Linnakantselei koosseisunimestike koos ametikohtade palgaastmetega ja personalikulude muudatused
Tallinna Linnavalitsus 11.05.2011 korraldus number 783
Redaktsiooni kehtivus:11.05.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

11. mai

2011 nr

783-k

 

 

Tallinna Linnavaraameti ja Tallinna Linnakantselei koosseisunimestike koos ametikohtade palgaastmetega ja personalikulude muudatused

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. septembri 2010 määruse nr 46 „Tallinna linna 2011. aasta eelarve“ § 3 p-ga 3, Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 56 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseis 2011. aastal“ §-ga 2, Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 57 „Tallinna linna ametiasutuste teenistujate töö tasustamise kord“ § 2 lg-ga 5 ning lisadega
1 ja 2

 

 

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2010 korralduse nr 1922-k lisas 8 „Tallinna Linnavaraameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega“ alates 1. juunist 2011 järgmised muudatused:

1.1 kustutada ameti koosseisust kantselei ja ökonoomikaosakond;

1.2 moodustada ameti koosseisu seitsme ametikohaga üldosakond;

1.3 kustutada ökonoomikaosakonna koosseisust eelarve peaspetsialisti ametikoht (palgaaste A14, vanemametnik) ja kaks eelarve vanemspetsialisti ametikohta (palgaaste A12, vanemametnik);

1.4 viia kantselei personali juhtivspetsialisti (palgaaste A13), peaspetsialisti (palgaaste A12), juhi abi (palgaaste A10), vanemspetsialisti (palgaaste A10) ja arhivaari (palgaaste A9) ametikohad (vanemametnikud) üle üldosakonna koosseisu;

1.5 moodustada üldosakonna koosseisu osakonna juhataja ametikoht (palgaaste B10, juhtivametnik) ja eelarve peaspetsialisti ametikoht (palgaaste A13, vanemametnik);

1.6 kinnitada elamumajanduse ja varahalduse osakonna peaspetsialisti (vanemametnik) palgaastmeks A12 (senise A11 asemel);

1.7 Tallinna Linnavaraameti koosseisus on kokku 64 ametikohta.

2. Teha Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2010 korralduse nr 1922-k lisas 1 „Tallinna Linnakantselei koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega“ alates 1. juunist 2011 muudatus:

2.1 moodustada finantsteenistuse finantsarvestuse osakonna raamatupidamiskeskuse koosseisu täiendavalt üks vanemraamatupidaja ametikoht (palgaaste A12, vanemametnik);

2.2 Tallinna Linnakantselei koosseisus on kokku 234 ametikohta.

3. Tallinna Linnavaraametil esitada Tallinna linna 2011. aasta eelarve muutmise käigus muudatusettepanekud kulude vähendamiseks summas 6313 eurot, sellest töötasu 4697 eurot, sotsiaalmaks 1550 eurot ja töötuskindlustusmakse 66 eurot. Samas ulatuses suurendatakse Tallinna Linnakantseleile ettenähtud vahendeid.

 

 

4. Tallinna Linnakantseleil teha käesolev korraldus teatavaks Tallinna Linnavaraametile.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär