Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Snelli staadioni, asukohaga Toompuiestee 24a teenuste hinnakirja kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 04.05.2011 korraldus number 775
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivus: - 01.01.2015

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 22.12.2014 nr 1981, jõustumine 01.01.2015

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

4. mai

2011 nr

775-k

 

 

Snelli staadioni, asukohaga Toompuiestee 24a teenuste hinnakirja kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud „Linnavara kasutusse andmise korra“ p-ga 2.2 ja Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 „Hindade kehtestamine linna asutustes“ p-ga 1 ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 21. aprilli 2011 otsusest nr 61 „Toompuiestee 24a kinnisasja üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Rein Ilvesele“

 

 

         

1. Kehtestada alates 1. maist 2011 Snelli staadioni, asukohaga Toompuiestee 24a teenuste hinnakiri järgnevalt:

jrk

Teenuse nimetus

Ühik

Hind eurodes

Hind km-ga 20% eurodes

1.

Üksikpääse

1.1

täiskasvanule

60 min

1,25

1,50

1.2

õpilased, üliõpilased ja pensionärid

60 min

0,83

1,00

2.

Jalgpalliväljaku kasutamine

2.1

treeninguks (terve jalgpalliväljak)

60 min

33,33

40,00

2.2

treeninguks (1/2 jalgpalliväljakut)

60 min

16,67

20,00

2.3

võistlusteks (terve jalgpalliväljak)

1 mäng

66,67

80,00

2.4

võistlusteks (1/2 jalgpalliväljakut)

1 mäng

33,33

40,00

3.

Jalgpalliväljaku kasutamine spordiklubidele
(Tallinna linna eelarvest sporditegevuse toetust saavatele spordikoolidele ja -klubidele)

3.1

treeninguks (terve jalgpalliväljak)

60 min

18,33

22,00

3.2

treeninguks (1/2 jalgpalliväljakut)

60 min

9,17

11,00

3.3

võistlusteks (terve jalgpalliväljak)

1 mäng

36,67

44,00

3.4

võistlusteks (1/2 jalgpalliväljakut)

1 mäng

18,33

22,00

4.

Korvpalliväljaku kasutamine

4.1

treeninguks (terve korvpalliväljak)

60 min

12,50

15,00

4.2

treeninguks (1/2 korvpalliväljakut)

60 min

6,25

7,50

4.3

võistlusteks

60 min

20,83

25,00


 

5.

Korvpalliväljaku kasutamine spordiklubidele
(Tallinna linna eelarvest sporditegevuse toetust saavatele spordikoolidele ja -klubidele)

5.1

treeninguks (terve korvpalliväljak)

60 min

8,33

10,00

5.2

treeninguks (1/2 korvpalliväljakut)

60 min

4,17

5,00

5.3

võistlusteks

60 min

12,50

15,00

LISAINFO:

Hinnad sisaldavad:

- riietusruum koos pesemisvõimalusega

- WC-d

- inventar (väravad, pallid)

- väljaku ja ruumide korrashoid

- vajadusel kohtunike ruum (võistluste korral)

Snelli Staadionil toimuvad treeningud ja võistlused vastavalt kasutusgraafikule, mis on avaldatud Tallinna spordiportaalis (www.tallinn.ee/sport/snellistaadion).

Üksikpääsmega külastaja saab kasutada kõiki staadionirajatisi (jooksurada, jalgpalli- ja korvpalliväljakud), kui see ei takista lepinguliste klientide sportimist.

 

2. Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhatajal õigus anda staadionit või selle osa kasutusse muude ürituste tarbeks ning osutada muud teenust hinnakirjas toodust erinevatel tingimustel taotleja poolt esitatud taotluse alusel, kui see on põhjendatud linna huvidega. Teenuse hind ja selle kujunemise alused fikseeritakse lepinguga.

3. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil avalikustada hinnakiri Tallinna veebilehel.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Spordi- ja Noorsooametile ja Tallinna Ettevõtlusametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär