Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määruse nr 56 "Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 05.05.2011 määrus number 11
Jõustumine:13.05.2011
Redaktsiooni kehtivus:13.05.2011 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

5. mai 2011 nr 11

 

 

Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määruse nr 56 “Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine” muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lg 2 ja § 22 lg 1 p 2, § 36 maksukorralduse seaduse § 3 lg 3, § 5 lg 2, kohalike maksude seaduse § 2 lg 1, § 4 lg 1 p 8, § 5 p 6 ja § 11 ning Eesti rahvusringhäälingu seaduse § 4 alusel.

 

 

     

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määruse nr 56 “Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine” lisas tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 7.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“7.2 Maksust on vabastatud sulgemisloa tähtaegade piires ettevõtted, kes teostavad linna tellimusel või linna eelarvest finantseeritavaid ehitus- või remonditöid ning ehituse ja remondiga seonduvaid kaeve- ja hooldustöid. Samuti on maksust vabastatud Tallinna Transpordiameti poolt väljastatud sulgemisloa tähtaegade piires Tallinna heakorrakuul heakorra tagamise eesmärgil prügikonteinerite paigutaja.”

2) punkti 7.3 täiendatakse alapunktiga 7.3.6 järgmises sõnastuses:

“7.3.6 Eesti Rahvusringhääling liikuva ülekandejaamaga tele- ja raadioülekannete tegemiseks linnaruumis aset leidvate suurt avalikku huvi äratavate ürituste kajastamisel.”.

§ 2.  Tallinna Transpordiametil avaldada määrus ajalehes, kus linn avaldab ametlikke teadaandeid ning edastada määrus elektroonilisel teel Maksu- ja Tolliametile.

§ 3.  Määrus jõustub 13. mail 2011.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees