Kristiine linnaosa pargile nime määramine

Tallinna Linnavalitsus 27.04.2011 määrus number 63
jõustumine 02.05.2011

Redaktsiooni kehtivus 02.05.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

    27. aprill 2011 nr 63

 

 

 

 

 

Kristiine linnaosa pargile nime määramine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 2, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg 2, § 13 lg 1, lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 1.4, 2.2.3 ja 3.5 alusel.

 

 

 

 

 

§ 1.  Määrata Kristiine linnaosas Tondi asumis paiknevale pargile nimeks Tondimõisa park vastavalt lisale.

§ 2.  Määrus jõustub 2. mail 2011.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 


Tallinna Linnavalitsuse

                                                                                                            27. aprilli 2011 määruse nr 63

“Kristiine linnaosa pargile nime määramine“

LISA

 

Tondimõisa pargi asukoha skeem

 

 

 

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes