Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 20.04.2011 määrus number 55
jõustumine 25.04.2011

Redaktsiooni kehtivus 25.04.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

   20. aprill 2011 nr 55

 

 

 

 

 

Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 13 lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 1. aprilli 2009 korraldusega nr 518-k kehtestatud „Betooni tn 8b kinnistu detailplaneeringust“.

 

 

 

 

 

§ 1.  Määrata Lasnamäe linnaosas Sõjamäe asumis Peterburi tee ja Tala tänava vahel välja ehitatud ja Betooni tn 8b kinnistu detailplaneeringu alusel üle Tala tänava pikeneva uue tänava nimeks Silde tänav vastavalt lisale.

§ 2.  Lasnamäe Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide paigaldamine esimesel võimalusel ja omanike poolt aadressi numbrimärkide paigaldamine vastavalt uue hoonestuse väljaehitamise ajaks.

§ 3.  Määrus jõustub 25. aprillil 2011.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse

20. aprilli 2011 määruse nr 55

“Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas“

LISA

 

Silde tänava skeem

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär