Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 03.03.2005 nr 18
Akt viitab
 
Tlv k 01.04.2009 nr 518
Akt on aluseks
 
Tlv k 13.06.2012 nr 860
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 20.04.2011 määrus number 55 [RT IV, 24.04.2013, 38]
Jõustumine:25.04.2011
Redaktsiooni kehtivus:25.04.2011 - ... [RT IV, 24.04.2013, 38]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

   20. aprill 2011 nr 55

 

 

 

 

 

Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 13 lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 1. aprilli 2009 korraldusega nr 518-k kehtestatud „Betooni tn 8b kinnistu detailplaneeringust“.

 

 

 

 

 

§ 1.  Määrata Lasnamäe linnaosas Sõjamäe asumis Peterburi tee ja Tala tänava vahel välja ehitatud ja Betooni tn 8b kinnistu detailplaneeringu alusel üle Tala tänava pikeneva uue tänava nimeks Silde tänav vastavalt lisale.

§ 2.  Lasnamäe Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide paigaldamine esimesel võimalusel ja omanike poolt aadressi numbrimärkide paigaldamine vastavalt uue hoonestuse väljaehitamise ajaks.

§ 3.  Määrus jõustub 25. aprillil 2011.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse

20. aprilli 2011 määruse nr 55

“Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas“

LISA

 

Silde tänava skeem

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär