Tallinna kriisikomisjoni koosseisu muutmine

Tallinna Linnavalitsus 20.04.2011 korraldus number 650

Redaktsiooni kehtivus 20.04.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. aprill

2011 nr

 650-k

 

 

Tallinna kriisikomisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 ja hädaolukorra seaduse § 5 lg 5 alusel, kooskõlas „Tallinna põhimääruse“ § 501 lg-ga 2 ning tulenevalt vajadusest muuta komisjoni koosseisu

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 2. detsembri 2009 korraldusega nr 1979-k kinnitatud Tallinna kriisikomisjoni koosseisu järgmiselt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust välja Deniss Boroditš, Yana Toom, Vadim Belobrovtsev ja Kaimo Järvik;

1.2 kinnitada komisjoni liikmeteks abilinnapea Kalle Klandorf, abilinnapea Mihhail Kõlvart, abilinnapea Arvo Sarapuu ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja Monica Rand.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär