Järvekalda tee 6 maa osaline tagastamine ja endise "Suvituskoht Arko" maaüksuse osaline mittetagastamine

Tallinna Linnavalitsus 20.04.2011 korraldus number 607

Redaktsiooni kehtivus 20.04.2011 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 30.03.2086

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.