Tallinna Linnavalitsus 20.04.2011 korraldus number 607.
Järvekalda tee 6 maa osaline tagastamine ja endise "Suvituskoht Arko" maaüksuse osaline mittetagastamine
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 30.03.2086

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Paldiski mnt 134 asuva endise "Suvituskoht Arko" maa osaline tagastamine Tlv k 1660 03.11.2010
2 Järvekalda tee 8a ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ostueesõigusega erastamiseks Tlv k 1623 16.08.2006
3 Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra kinnitamine Tlv m 65 19.09.1997 19.09.1997
4 Järvekalda tee 8 ehitiste teenindamiseks vajaliku krundi määramine ostueesõigusega erastamiseks Tlv k 1653 30.05.1997 30.05.1997