Tallinna Linnavalitsus 13.04.2011 korraldus number 598.
Tallinna linnale antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste I jaotus ametiasutuste lõikes

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna 2011. aasta eelarve Tvk m 46 09.09.2010 01.01.2011