Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lasnamäe, Haabersti ja Nõmme linnaosade vanemate kohusetäitjate nimetamine
Tallinna Linnavalitsus 13.04.2011 korraldus number 548
Redaktsiooni kehtivus:13.04.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

13. aprill

2011 nr

548-k

 

 

Lasnamäe, Haabersti ja Nõmme linnaosade vanemate kohusetäitjate nimetamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 määruse nr 35 „Tallinna linnaosade valitsuste põhimääruste kinnitamine“ lisade 1, 4 ja 6 § 7 lg-tega 1 ja 6, Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 57 „Tallinna linna ametiasutuste teenistujate töö tasustamise kord“ § 12 lg-ga 3, lisaga 2, Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2010 korralduse nr 1922-k „Tallinna linna ametiasutuste koosseisunimestikud koos ametikohtade palgaastmetega“ lisadega 15, 18 ja 20 ning tulenevalt linnapea ettepanekust

 

 

 

1. Seoses Lasnamäe linnaosa vanem Kalle Klandorfi kinnitamisega linnavalitsuse liikmeks ja nimetamisega abilinnapea ametikohale nimetada Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja Andrei Novikov alates 8. aprillist 2011 kuni linnaosa uue vanema ametisse nimetamiseni linnaosa vanema kohusetäitjaks vabastades teda linnaosa vanema kohuste täitmise ajal linnaosa vanema asetäitja teenistuskohustuste täitmisest.

2. Määrata Lasnamäe linnaosa vanema kohusetäitja Andrei Novikov ametipalgaks 2078 eurot kuus (palgaaste C8).

3. Seoses Haabersti linnaosa vanem Viktor Vassiljevi asumisega Riigikogu liikmeks ja tema teenistussuhte lõppemisega nimetada Haabersti linnaosa vanema asetäitja Juhan Hindov alates 4. aprillist 2011 kuni linnaosa uue vanema ametisse nimetamiseni linnaosa vanema kohusetäitjaks vabastades teda linnaosa vanema kohuste täitmise ajal linnaosa vanema asetäitja teenistuskohustuste täitmisest.

4. Määrata Haabersti linnaosa vanema kohusetäitja Juhan Hindovi ametipalgaks 1937 eurot kuus (palgaaste C7).

5. Seoses Nõmme linnaosa vanem Rainer Vakra asumisega Riigikogu liikmeks ja tema teenistussuhte lõppemisega nimetada Nõmme Linnaosa Valitsuse haldussekretär Kersti Põierpaas alates 4. aprillist 2011 kuni linnaosa uue vanema ametisse nimetamiseni linnaosa vanema kohusetäitjaks vabastades teda linnaosa vanema kohuste täitmise ajal haldussekretäri teenistuskohustuste täitmisest.

6. Määrata Nõmme linnaosa vanema kohusetäitja Kersti Põierpaasi ametipalgaks 1937 eurot kuus (palgaaste C7).

7. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Juhan Hindovile, Andrei Novikovile, Kersti Põierpaasile, Haabersti Linnaosa Valitsusele, Lasnamäe Linnaosa Valitsusele ja Nõmme Linnaosa Valitsusele.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär