Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Roopa tn 15 // Villardi tn 11 katastriüksuse aadressi muutmine Kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 06.04.2011 korraldus number 520
Redaktsiooni kehtivus:06.04.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

6. aprill 2011 nr 520-k

 

 

Roopa tn 15 // Villardi tn 11 katastriüksuse aadressi muutmine Kesklinnas

 

 

 

Ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1, lg 2 p-de 1 ja 2, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2, § 9 lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 „Tallinna linna heakorra eeskiri“ § 5 lg 1 p-ga 6 ja tulenevalt Osaühing KENTEX Arenduse 14. märtsi 2011 taotlusest ja asjaolust, et kinnistul paiknevale elamule on juurdepääs Villardi tänavalt

 

 

1. Muuta Kesklinnas katastriüksuse aadress alljärgnevalt:

Senine aadress - Roopa tn 15 // Villardi tn 11

Katastritunnus - 78401:108:2700

Kinnistusregistri registriosa - 18123901

Uus aadress - Villardi tn 11

2. Osaühingul KENTEX Arendus paigaldada hoonele uus aadressinumbrimärk 25. maiks 2011.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Osaühingule KENTEX Arendus, Tallinna Kesklinna Valitsusele ja Maa-ameti Tallinna katastribüroole.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär