Vabaõhumuuseumi tee 20 maa tagastamine, endise "Merekalju nr 87" maaüksuse maa mittetagastamine, Tallinna Linnavalitsuse 22. juuni 2010 korralduse nr 1061-k kehtetuks tunnistamine ja Vabaõhumuuseumi tee 20a maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Tallinna Linnavalitsus 06.04.2011 korraldus number 508

Redaktsiooni kehtivus 06.04.2011 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 27.03.2086

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.