Tallinna Linnavalitsus 06.04.2011 korraldus number 508.
Vabaõhumuuseumi tee 20 maa tagastamine, endise "Merekalju nr 87" maaüksuse maa mittetagastamine, Tallinna Linnavalitsuse 22. juuni 2010 korralduse nr 1061-k kehtetuks tunnistamine ja Vabaõhumuuseumi tee 20a maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 27.03.2086

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna üldplaneeringu kehtestamine Tvk m 3 11.01.2001 18.01.2001
2 Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra kinnitamine Tlv m 65 19.09.1997 19.09.1997