Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Informatsioon Tallinna Linnavolikogu 17. juuni 2010 määruse nr 33 "Reklaami või teabe eksponeerimiseks ehitise pinna kasutusse andmise kord" täitmise kohta
Tallinna Linnavalitsus 06.04.2011 istungi protokoll number 16/38
Redaktsiooni kehtivus:06.03.2011 - ...

VÄLJAVÕTE

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

6. aprill 2011 nr 16

 

 

Päevakorrapunkt 38

 

 

 

Informatsioon Tallinna Linnavolikogu 17. juuni 2010 määruse nr 33 „Reklaami või teabe eksponeerimiseks ehitise pinna kasutusse andmise kord“ täitmise kohta

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

võtta teadmiseks Tallinna Linnavolikogu 17. juuni 2010 määruse nr 33 „Reklaami või teabe eksponeerimiseks ehitise pinna kasutusse andmise kord“ § 25 alusel esitatud informatsioon linnaosade valitsuste poolt 2011. aasta I kvartalil reklaami või teabe eksponeerimiseks ehitise pindade kasutusse andmise kohta.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

VÄLJAVÕTE ÕIGE

 

 


 

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse istungi protokolli päevakorrapunkti

„Informatsioon Tallinna Linnavolikogu      17. juuni 2010 määruse nr 33 „Reklaami või teabe eksponeerimiseks ehitise pinna kasutusse andmise kord“ täitmise kohta“ juurde

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse istungi protokolli päevakorrapunktis esitatakse ülevaade Tallinna linnale kuuluvate ehitiste pindade reklaami või teabe eksponeerimiseks kasutusse andmise korra täitmisest.

Tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 17. juuni 2010 määruse nr 33 „Reklaami või teabe eksponeerimiseks ehitise pinna kasutusse andmise kord“ §-st 25 informeerib ettevõtlusamet, lähtudes linnaosade valitsustelt saadud andmetest, linnavalitsust korra täitmisest iga kvartali esimesel linnavalitsuse istungil.

Haabersti Linnaosa Valitsus

2011. aastal on Haabersti Linnaosa Valitsus sõlminud ühe lepingu, mille kohaselt on antud otsustuskorras kasutusse 2 pinda. Hetkel käimasolevaid läbirääkimistega pakkumisi ei toimu.

Linnaosa suurim võlglane on Osaühing Hobbykarting (võlg viiviste osas 205,99 eurot - leping lõppes 30.11.2010, edastatud meeldetuletus võla tasumiseks).

Tallinna linna 2011. aasta eelarves oli Haabersti Linnaosa Valitsusele kokku kavandatud reklaamitulu 39 753 eurot. Seisuga 22.03.2011 on 2011. aasta reklaamitulu tekkepõhine täitmine summas 8 833 eurot ning kassapõhine laekumine summas 7 350 eurot. Tekkepõhine täitmine ületab kassapõhist laekumist, kuna üüritasude tasumise tähtajad saabuvad kuu lõpus. Haabersti Linnaosa Valitsus on 2011. aasta Tallinna linna eelarves kavandatud tulust täitnud 22,2%.

Tallinna Kesklinna Valitsus

2011. aastal ei ole Tallinna Kesklinna Valitsus reklaami või teabe eksponeerimiseks ehitise pindasid otsustuskorras ega läbirääkimistega pakkumise korras kasutusse andnud. Hetkel käimasolevaid läbirääkimistega pakkumisi ei toimu.

Suurimad võlglased on:

1)      OÜ PRISMA MEEDIA (võlg 53 981,53 eurot - leping on lõpetatud. Tallinna Kesklinna Valitsus on 19.10.2010 edastanud kohtutäiturile täitmisavalduse täitemenetluse algatamiseks. Võlg on tunnistatud ebatõenäoliselt laekuvaks);

2)      ERD Estonia OÜ (võlg 1 214,32 eurot - leping on lõpetatud. Harju Maakohtusse on esitatud hagi üürivõla nõudes. Võlg on tunnistatud ebatõenäoliselt laekuvaks).

Tallinna linna 2011. aasta eelarves oli Tallinna Kesklinna Valitsusele kokku kavandatud reklaamitulu 127 823 eurot. Seisuga 22.03.2011 on 2011. aasta reklaamitulu tekkepõhine täitmine summas 39 751 eurot ning kassapõhine laekumine summas 31 224 eurot. Tekkepõhine täitmine ületab kassapõhist laekumist, kuna üüritasu tasumise tähtajad saabuvad kuu lõpus. Tallinna Kesklinna Valitsus on 2011. aasta Tallinna linna eelarves kavandatud tulust täitnud 31,1%.

Kristiine Linnaosa Valitsus

2011. aastal on Kristiine Linnaosa Valitsus sõlminud 16 lepingut, mille kohaselt on antud otsustuskorras kasutusse 18 pinda. Hetkel toimub üks läbirääkimistega pakkumine 2 pinna kasutusse andmiseks.

Suurimad võlglased on:

  1. City Format Osaühing (võlg 7 094,19 eurot - Tallinna Linnavalitsuse 29. detsembri 2010 korraldusega nr 2011-k on võlg tunnistatud lootusetuks nõudeks);
  2. OÜ PRISMA MEEDIA (võlg 2 792,76 eurot - võlg antud üle OÜ-le Tanken Invest, kes tasub võlga koostatud maksegraafiku alusel);
  3. Inff Meedia Osaühing (võlg 6 945,92 eurot - leping on lõpetatud, nõue edastatud sissenõudmiseks inkassofirmale);

4.      OÜ PLAN B MEEDIA (võlg 3 184,85 eurot - leping on lõpetatud, nõue edastatud sissenõudmiseks inkassofirmale).

Tallinna linna 2011. aasta eelarves oli Kristiine Linnaosa Valitsusele kokku kavandatud reklaamitulu 106 477 eurot. Seisuga 22.03.2011 on 2011. aasta reklaamitulu tekkepõhine täitmine summas 24 224 eurot ning kassapõhine laekumine summas 20 837 eurot. Tekkepõhine täitmine ületab kassapõhist laekumist, kuna üüritasude tasumise tähtajad saabuvad kuu lõpus. Kristiine Linnaosa Valitsus on 2011. aasta Tallinna linna eelarves kavandatud tulust täitnud 22,8%.

Lasnamäe Linnaosa Valitsus

2011. aastal on Lasnamäe Linnaosa Valitsus sõlminud 7 lepingut, mille kohaselt on antud otsustuskorras kasutusse 8 pinda. Hetkel toimub 2 läbirääkimistega pakkumist 2 pinna kasutusse andmiseks.

Suurimad võlglased on:

1.      AUTOMIRA OÜ (võlg 76,68 eurot - Lasnamäe Linnaosa vanema 16. märtsi 2011 korraldusega nr 1-15/63 lõpetati leping ennetähtaegselt. Korraldusega anti kohustus tasuda võlgnevus 31.03.2011. Korralduse täitmata jätmise korral esitatakse võlanõue kohtusse);

2.      Exprimer rtr oü (võlg 127,84 eurot - edastatud meeldetuletus võla tasumiseks);

3.      City Expo OÜ (võlg 523,11 eurot - edastatud meeldetuletus võla tasumiseks);

4.      TASMO ÄRIGRUPI Aktsiaselts (võlg 324,81 eurot - edastatud meeldetuletus võla tasumiseks).

Tallinna linna 2011. aasta eelarves oli Lasnamäe Linnaosa Valitsusele kokku kavandatud reklaamitulu 111 845 eurot. Seisuga 22.03.2011 on 2011. aasta reklaamitulu tekkepõhine täitmine summas 30 788 eurot ning kassapõhine laekumine summas 22 584 eurot. Tekkepõhine täitmine ületab kassapõhist laekumist, kuna üüritasude tasumise tähtajad saabuvad kuu lõpus. Lasnamäe Linnaosa Valitsus on 2011. aasta Tallinna linna eelarves kavandatud tulust täitnud 27,5%.

Mustamäe Linnaosa Valitsus

2011. aastal on Mustamäe Linnaosa Valitsus sõlminud 8 lepingut, mille kohaselt on antud otsustuskorras kasutusse 8 pinda. Hetkel käimasolevaid läbirääkimistega pakkumisi ei toimu.

Linnaosa suurim võlglane on Kohvik OÜ (võlg 199,77 eurot - võlanõue on kohtusse esitamiseks ettevalmistamisel).

Tallinna linna 2011. aasta eelarves oli Mustamäe Linnaosa Valitsusele kokku kavandatud reklaamitulu 57 520 eurot. Seisuga 23.03.2011 on 2011. aasta reklaamitulu tekkepõhine täitmine summas 14 466 eurot ning kassapõhine laekumine summas 10 451 eurot. Tekkepõhine täitmine ületab kassapõhist laekumist, kuna üüritasude tasumise tähtajad ei ole saabunud. Mustamäe Linnaosa Valitsus on 2011. aasta Tallinna linna eelarves kavandatud tulust täitnud 25,1%.

Nõmme Linnaosa Valitsus

2011. aastal on Nõmme Linnaosa Valitsus sõlminud 2 lepingut, mille kohaselt on antud otsustuskorras kasutusse 2 pinda. Hetkel käimasolevaid läbirääkimistega pakkumisi ei toimu.

Suurimad võlglased on:

1.      AP Motors Baltic osaühing (võlg 39,05 eurot - edastatud meeldetuletus võla tasumiseks);

2.      Aktsiaselts SILIKAAT (võlg 31,96 eurot - edastatud meeldetuletus võla tasumiseks).

Tallinna linna 2011. aasta eelarves oli Nõmme Linnaosa Valitsusele kokku kavandatud reklaamitulu 14 700 eurot. Seisuga 21.03.2011 on 2011. aasta reklaamitulu tekkepõhine täitmine summas 3 711 eurot ning kassapõhine laekumine summas 2 583 eurot. Tekkepõhine täitmine ületab kassapõhist laekumist, kuna üüritasude tasumise tähtajad saabuvad kuu lõpus. Nõmme Linnaosa Valitsus on 2011. aasta Tallinna linna eelarves kavandatud tulust täitnud 25,2%.

Pirita Linnaosa Valitsus

2011. aastal on Pirita Linnaosa Valitsus sõlminud 4 lepingut, mille kohaselt on antud otsustuskorras kasutusse 7 pinda. Hetkel käimasolevaid läbirääkimistega pakkumisi ei toimu.

Pirita Linnaosa Valitsusel ebatõenäoliselt laekuvad võlad puuduvad.

Tallinna linna 2011. aasta eelarves oli Pirita Linnaosa Valitsusele kokku kavandatud reklaamitulu 34 001 eurot. Tallinna Linnavolikogu 24. märtsi 2011 määrusega nr 9 „Tallinna linna 2011. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve“ suurendati reklaamialase tegevuse tulu 4 000 euro võrra. Kokku on täpsustatud eelarvega kavandatav reklaamitulu 38 001 eurot. Seisuga 22.03.2011 on 2011. aasta reklaamitulu tekkepõhine täitmine summas 10 231 eurot ning kassapõhine laekumine summas 8 738 eurot. Tekkepõhine täitmine ületab kassapõhist laekumist, kuna üüritasude tasumise tähtajad saabuvad kuu lõpus. Pirita Linnaosa Valitsus on 2011. aasta Tallinna linna eelarves kavandatud tulust täitnud 26,9%.

Põhja-Tallinna Valitsus

2011. aastal ei ole Põhja-Tallinna Valitsus reklaami või teabe eksponeerimiseks ehitise pindasid otsustuskorras ega läbirääkimistega pakkumise korras kasutusse andnud. Hetkel käimasolevaid läbirääkimistega pakkumisi ei toimu.

Põhja-Tallinna Valitsusel ebatõenäoliselt laekuvad võlad puuduvad.

Tallinna linna 2011. aasta eelarves oli Põhja-Tallinna Valitsusele kokku kavandatud reklaamitulu 10 226 eurot. Seisuga 22.03.2011 on 2011. aasta reklaamitulu tekkepõhine täitmine summas 2 667 eurot ning kassapõhine laekumine summas 2 599 eurot. Põhja-Tallinna Valitsus on 2011. aasta Tallinna linna eelarves kavandatud tulust täitnud 26,1%.

Seisuga 22.03.2011 on linnaosade valitsuste tekkepõhine tulu pindade kasutusse andmisest kokku 134 671 eurot, mis moodustab 26,6%  2011. aastal Tallinna linna eelarves kavandatud tulust.

Linnavalitsuse istungi protokolli päevakorrapunkti seletuskirja lisaks on eelnimetatud tulemusi esitav ühtne tabel linnaosade lõikes „Informatsioon Tallinna Linnavolikogu 17. juuni 2010 määruse nr 33 „Reklaami või teabe eksponeerimiseks ehitise pinna kasutusse andmise kord“ täitmise kohta“.

 

 

 

Mart Repnau

Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise

osakonna juhataja ameti juhataja ülesannetes


Tallinna Linnavalitsuse istungi protokolli päevakorrapunkti

“Informatsioon Tallinna Linnavolikogu 17. juuni 2010 määruse nr 33 „Reklaami või teabe eksponeerimiseks ehitise pinna

kasutusse andmise kord“ täitmise kohta“ seletuskirja

LISA

 

Reklaami või teabe eksponeerimiseks ehitise pinna kasutusse andmine

 

 

Linnaosa

Toimuvad läbirääkimistegapakkumised 2011

Lõppenud

läbirääkimistega  pakkumised 2011

Sõlmitud lepingud 2011

Läbirääkimiste korras kasutusse antud pinnad 2011

Otsustuskorras kasutusse antud pinnad 2011

Tekkepõhine tulu 2011 (seisuga 22.03.2011) (eurodes)

2011. aasta täpsustatud

eelarvega kavandatud tulu kokku (eurodes)

Täitmise %

(seisuga 22.03.2011)

Haabersti

-

-

1

-

2

8 833

39 753

22,2

Kesklinn

-

-

-

-

-

39 751

127 823

31,1

Kristiine

1

-

16

-

18

24 224

106 477

22,8

Lasnamäe

2

-

7

-

8

30 788

111 845

27,5

Mustamäe

-

-

8

-

8

14 466

57 520

25,1

Nõmme

-

-

2

-

2

3 711

14 700

25,2

Pirita

-

-

4

-

7

10 231

38 001

26,9

Põhja- Tallinn

-

-

-

-

-

2 667

10 226

26,1

Kokku:

3

-

38

-

45

134 671

506 345

26,6

 

 

Mart Repnau

Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise

osakonna juhataja ameti juhataja ülesannetes