Haabersti linnaosa üldplaneeringu vastuvõtmine

Tallinna Linnavolikogu 10.03.2011 otsus number 28

Redaktsiooni kehtivus 10.03.2011 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

10. märts 2011 nr 28

 

 

 

 

Haabersti linnaosa üldplaneeringu vastuvõtmine

 

 

 

Planeerimisseaduse § 18 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 32 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“      § 11 lg-te 2 ja 4 alusel

 

 

1. Võtta vastu “Haabersti linnaosa üldplaneering“ (lisa 1), mille on koostanud Tallinna Linnaplaneerimise Amet. Planeeringuga täiendatakse ja täpsustatakse Tallinna üldplaneeringut, määratakse Haabersti linnaosa territooriumi edasised arengusuunad, antakse võimalused mitmekesistada territooriumi funktsionaalsust ning määratakse ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks uute elamu- ja ettevõtlusalade võimalikud asukohad. Üldplaneeringuga määratavad põhimõtted ja tingimused on esitatud planeeringu tekstilises osas ja joonistel.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil korraldada üldplaneeringu avalik väljapanek.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

Lisa 1. Haabersti linnaosa üldplaneering
Lisa 2
Lisa 3
Lisa 4
Lisa 5
Lisa 6
Lisa 7
Lisa 8
Lisa 9
Lisa 10
Lisa 11
Lisa 12
Lisa 13
Lisa 14
Lisa 15
Lisa 16
Lisa 17
Lisa 18
Lisa 19
Lisa 20
Lisa 21
Lisa 22
Lisa 23
Lisa 24
Lisa 25
Lisa 26
Lisa 27
Lisa 28