Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 29.05.2003 nr 35
Aktile viitab
 
Tvk o 20.04.2017 nr 40
 
Tlv k 19.04.2017 nr 588
 
Tlv k 19.04.2017 nr 589
 
Tvk o 09.03.2017 nr 24
 
Tlv k 01.02.2017 nr 164
 
Tlv k 01.02.2017 nr 165
 
Tlv k 21.12.2016 nr 1957
 
Tlv k 23.11.2016 nr 1754
 
Tlv k 16.11.2016 nr 1713
 
Tlv k 16.11.2016 nr 1714
 
Tlv k 02.11.2016 nr 1637
 
Tvk o 06.10.2016 nr 162
 
Tvk o 06.10.2016 nr 163
 
Tlv k 14.09.2016 nr 1371
 
Tlv k 31.08.2016 nr 1284
 
Tlv k 31.08.2016 nr 1286
 
Tlv k 31.08.2016 nr 1287
 
Tvk o 25.08.2016 nr 121
 
Tvk o 25.08.2016 nr 125
 
Tvk o 25.08.2016 nr 126
 
Tvk o 25.08.2016 nr 127
 
Tvk o 25.08.2016 nr 130
 
Tlv k 22.06.2016 nr 1069
 
Tlv k 22.06.2016 nr 1070
 
Tlv k 15.06.2016 nr 987
 
Tlv k 15.06.2016 nr 988
 
Tlv k 15.06.2016 nr 989
 
Tvk o 19.05.2016 nr 97
 
Tlv k 13.04.2016 nr 544
 
Tvk o 10.03.2016 nr 37
 
Tvk o 10.03.2016 nr 38
 
Tvk o 11.02.2016 nr 20
 
Tvk o 11.02.2016 nr 21
 
Tlv k 23.12.2015 nr 1936
 
Tvk o 12.11.2015 nr 172
 
Tlv k 11.11.2015 nr 1688
 
Tlv k 29.10.2015 nr 1614
 
Tlv k 23.09.2015 nr 1393
 
Tvk o 11.06.2015 nr 113
 
Tvk o 11.06.2015 nr 116
 
Tlv k 27.05.2015 nr 827
 
Tlv k 20.05.2015 nr 803
 
Tvk o 16.04.2015 nr 58
 
Tlv k 11.02.2015 nr 175
 
Tvk o 22.01.2015 nr 8
 
Tvk o 22.01.2015 nr 9
 
Tlv k 14.01.2015 nr 30
 
Tlv k 29.12.2014 nr 2008
 
Tvk o 13.11.2014 nr 169
 
Tvk o 13.11.2014 nr 171
Näita veel (91)
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Haabersti linnaosa üldplaneeringu vastuvõtmine
Tallinna Linnavolikogu 10.03.2011 otsus number 28
Redaktsiooni kehtivus:10.03.2011 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

10. märts 2011 nr 28

 

 

 

 

Haabersti linnaosa üldplaneeringu vastuvõtmine

 

 

 

Planeerimisseaduse § 18 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 32 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“      § 11 lg-te 2 ja 4 alusel

 

 

1. Võtta vastu “Haabersti linnaosa üldplaneering“ (lisa 1), mille on koostanud Tallinna Linnaplaneerimise Amet. Planeeringuga täiendatakse ja täpsustatakse Tallinna üldplaneeringut, määratakse Haabersti linnaosa territooriumi edasised arengusuunad, antakse võimalused mitmekesistada territooriumi funktsionaalsust ning määratakse ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks uute elamu- ja ettevõtlusalade võimalikud asukohad. Üldplaneeringuga määratavad põhimõtted ja tingimused on esitatud planeeringu tekstilises osas ja joonistel.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil korraldada üldplaneeringu avalik väljapanek.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

Lisa 1. Haabersti linnaosa üldplaneering
Lisa 2
Lisa 3
Lisa 4
Lisa 5
Lisa 6
Lisa 7
Lisa 8
Lisa 9
Lisa 10
Lisa 11
Lisa 12
Lisa 13
Lisa 14
Lisa 15
Lisa 16
Lisa 17
Lisa 18
Lisa 19
Lisa 20
Lisa 21
Lisa 22
Lisa 23
Lisa 24
Lisa 25
Lisa 26
Lisa 27
Lisa 28