Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
 
Eelnõu - Tallinna Linnavolikogu 24.03.2011 määrus number 9
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna 2011. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve
Tallinna Linnavolikogu 24.03.2011 määrus number 9
Jõustumine:31.03.2011
Redaktsiooni kehtivus:31.03.2011 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

24. märts 2011 nr 9

 

 

Tallinna linna 2011. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lg 1, § 23, § 24 lg 1, § 25 ja Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2003 määrusega nr 59 kinnitatud “Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra“ p-de 22.1 ja 23.1 alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 9. septembri 2010 määrusega nr 46 kinnitatud Tallinna linna 2011. aasta eelarve lisades tehakse järgmised muudatused:

1) lisa 1 “Koondeelarve“ asendatakse lisaga 1;

2) lisa 2 “Tulude eelarve“ asendatakse lisaga 2;

3) lisa 3 “Kulude eelarve“ asendatakse lisaga 3;

4) lisa 4 “Investeerimistegevuse eelarve“ asendatakse lisaga 4;

5) lisa 5 “Finantseerimistegevuse eelarve“ asendatakse lisaga 5;

6) lisa 6 “Rahakäibe prognoos“ asendatakse lisaga 6.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 31. märtsil 2011.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Lisad