Tallinna Linnavolikogu 24.03.2011 määrus number 9.
Tallinna linna 2011. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve

Akt muudab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna 2011. aasta eelarve Tvk m 46 09.09.2010 01.01.2011