Tallinna Linnavolikogu 24.03.2011 määrus number 9.
Tallinna linna 2011. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine