Tallinna Linnavolikogu 24.03.2011 määrus number 9.
Tallinna linna 2011. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra kinnitamine ning Tallinna Linnavolikogu töökorra muutmine Tvk m 59 27.11.2003 04.12.2003 RT IV, 16.08.2013, 41