Tallinna Linnavolikogu 24.03.2011 määrus number 8.
Tallinna põhimääruse muutmine

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine