Tallinna Linnavalitsus 14.03.2011 korraldus number 361.
Võsu tn 8 maa tagastamine ja riigimaale hoonestusõiguse seadmise avalduse lahendamine ning Tallinna Linnavalitsuse 5. septembri 2007 korralduse nr 1500-k kehtetuks tunnistamine
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 27.02.2086

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna üldplaneeringu kehtestamine Tvk m 3 11.01.2001 18.01.2001
2 Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra kinnitamine Tlv m 65 19.09.1997 19.09.1997