Võsu tn 8 maa tagastamine ja riigimaale hoonestusõiguse seadmise avalduse lahendamine ning Tallinna Linnavalitsuse 5. septembri 2007 korralduse nr 1500-k kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavalitsus 14.03.2011 korraldus number 361

Redaktsiooni kehtivus 14.03.2011 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 27.02.2086

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.