Tallinna Linnavolikogu 10.03.2011 määrus number 7.
Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määruse nr 36 "Tallinna jäätmehoolduseeskiri" muutmine

Akt muudab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna jäätmehoolduseeskiri Tvk m 36 30.10.2008 06.11.2008