Tallinna Linnavolikogu 10.03.2011 määrus number 7.
Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määruse nr 36 "Tallinna jäätmehoolduseeskiri" muutmine

Akti tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine