Tallinna Linnavalitsus 09.03.2011 korraldus number 320.
Luise tn 15 ja Luise tn 15a maaüksuste tagastamine ning endise kinnistu nr 355 maa mittetagastamine
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 27.02.2086

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine