Tallinna Linnavalitsus 09.03.2011 korraldus number 320.
Luise tn 15 ja Luise tn 15a maaüksuste tagastamine ning endise kinnistu nr 355 maa mittetagastamine
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 27.02.2086

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna üldplaneeringu kehtestamine Tvk m 3 11.01.2001 18.01.2001
2 Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra kinnitamine Tlv m 65 19.09.1997 19.09.1997
3 Riigi omandisse jäetud Endla tn 8 ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine Tlv k 2443 08.10.1996 08.10.1996