Luise tn 15 ja Luise tn 15a maaüksuste tagastamine ning endise kinnistu nr 355 maa mittetagastamine

Tallinna Linnavalitsus 09.03.2011 korraldus number 320

Redaktsiooni kehtivus 09.03.2011 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 27.02.2086

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.