Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanimede määramine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 02.03.2011 määrus number 10 [RT IV, 23.04.2013, 58]
Jõustumine:07.03.2011
Redaktsiooni kehtivus:07.03.2011 - ... [RT IV, 23.04.2013, 58]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

    2. märts 2011 nr 10

 

 

 

 

 

Tänavanimede määramine Lasnamäe linnaosas

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 13 lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2011 otsusega nr 6 kehtestatud „Suur-Sõjamäe, Lõõtsa, Sepise, Valukoja ja Ääsi tänava vahelise ala detailplaneeringust“.

 

 

 

 

 

§ 1.  Määrata Lasnamäe linnaosas Ülemiste asumis Suur-Sõjamäe, Lõõtsa, Sepise, Valukoja ja Ääsi tänava vahelise ala detailplaneeringuga tekkivate uute tänavalõikude nimeks Sepise tänav ja Sepapaja tänav ning pikendada sellega Tallinna Linnavalitsuse 19. märtsi 2003 määruse nr 28 „Tänavanimede määramine Lasnamäe linnaosas“ punktidega 1.2 ja 1.5 määratud Sepise tänava ja Sepapaja tänava kulgu vastavalt lisale.

§ 2.  Lasnamäe Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omaniku poolt aadressi numbrimärkide paigaldamine vastavalt uute tänavalõikude ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

§ 3.  Määrus jõustub 7. märtsil 2011.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Lisa - Sepise tänava pikenduse ja Sepapaja tänava pikenduse skeem