Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
02.03.2011- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kesk-Ameerika tn 14 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 02.03.2011 korraldus number 301
Redaktsiooni kehtivus:02.03.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

                                  2. märts 2011 nr 301-k

 

 

Kesk-Ameerika tn 14 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Kesklinnas

 

 

 

Maakatastriseaduse § 18 lg 6, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määruse nr 155 “Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ § 1 lg 2, § 2 lg-te 1 ja 3, § 3 lg-te 1 ja 3, § 4 p 3, § 5 p-de 1, 3, 4 ja 5, § 6 p-de 1 ja 2, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 „Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“, tulenevalt Riikliku ehitisregistri andmetest ja asjaolust, et katastriüksusel Kesk-Ameerika tn 14 asub 3-korruseline kahe mitteeluruumiga korterelamu ning võttes arvesse korteriühistu Kesk-Ameerika 14 6. veebruari 2011 avalduse

 

 

1. Muuta Kesk-Ameerika tn 14 katastriüksuse (korteriomandite kinnistusregistri registriosad nr 9925401 kuni nr 9927301, katastritunnus 78401:109:2070, pindala 1527 m²) senist maakasutuse sihtotstarvet elamumaa 100% ning määrata uueks sihtotstarbeks elamumaa 95% ja ärimaa 5%.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Maa-Ameti Tallinna katastribüroole, Tallinna Kesklinna Valitsusele ja korteriühistule Kesk-Ameerika 14. Korteriühistul teavitada sihtotstarbe muutmisest kõiki korteriomanikke.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär