Tallinna Linnavalitsus 02.03.2011 korraldus number 301.
Kesk-Ameerika tn 14 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Kesklinnas

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tänavanimede määramine Lasnamäe linnaosas Tlv m 28 19.03.2003 24.03.2003 RT IV, 16.08.2013, 43