Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määruse nr 36 "Tallinna jäätmehoolduseeskiri" muutmine"

Tallinna Linnavalitsus 23.02.2011 istungi protokoll number 9/39

Redaktsiooni kehtivus 23.02.2011 - ...

VÄLJAVÕTE

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

23. veebruar 2011 nr 9

 

 

Päevakorrapunkt 39

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu „Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määruse nr 36 „Tallinna jäätmehoolduseeskiri“ muutmine“

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

1. esitada Tallinna Linnavolikogule määruse eelnõu „Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määruse nr 36 „Tallinna jäätmehoolduseeskiri“ muutmine“;

2. Tallinna Keskkonnaametil esitada hiljemalt k.a 1. maiks linnavalitsuse istungile uue Tallinna jäätmehoolduseeskirja projekt.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

VÄLJAVÕTE ÕIGE