Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid
 
23.02.2011- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määruse nr 36 "Tallinna jäätmehoolduseeskiri" muutmine"
Tallinna Linnavalitsus 23.02.2011 istungi protokoll number 9/39
Redaktsiooni kehtivus:23.02.2011 - ...

VÄLJAVÕTE

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

23. veebruar 2011 nr 9

 

 

Päevakorrapunkt 39

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu „Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määruse nr 36 „Tallinna jäätmehoolduseeskiri“ muutmine“

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

1. esitada Tallinna Linnavolikogule määruse eelnõu „Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määruse nr 36 „Tallinna jäätmehoolduseeskiri“ muutmine“;

2. Tallinna Keskkonnaametil esitada hiljemalt k.a 1. maiks linnavalitsuse istungile uue Tallinna jäätmehoolduseeskirja projekt.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

VÄLJAVÕTE ÕIGE