Tallinna Linnavalitsus 16.02.2011 määrus number 8.
Tallinna munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja selle töökord

Akti muudavad

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine