Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine

Tallinna Linnavolikogu 10.02.2011 määrus number 3
jõustumine 15.02.2011
Kehtetuks tunnistamine 01.01.2013
Redaktsiooni kehtivus 15.02.2011 - 01.01.2013

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 20.12.2012 nr 30, jõustumine 01.01.2013

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

10. veebruar 2011 nr 3

 

 

Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 “Parkimistasu kehtestamine” muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punkti 2, § 36 lõike 1, maksukorralduse seaduse § 3 lõike 3, kohalike maksude seaduse § 4 lõike 1 punktide 4-6, § 5 punkti 10 ja § 141 lõike 2 ning liiklusseaduse § 501 lõike 1 ja lõike 2 punkti 2 alusel.

 

 

     

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 “Parkimistasu kehtestamine” lisa täiendatakse punktiga 6.8 järgmises sõnastuses:

“6.8 Mobiilsideoperaatori vahendusel ja parkimisautomaadis parkimistasu maksmisel arvestatakse tasutud parkimisaega vastavalt tasumisele minutipõhiselt. Parkimistasu minuti määr saadakse vastava parkimisala tsooni kohta kehtestatud 15 minuti maksumäära jagamisel 15-ga. Parkimispiletiga tasumisel arvestatakse tasutud parkimisaega vastavalt parkimispiletil märgitud summale.”.

§ 2.  Tallinna Transpordiametil avaldada määrus ajalehes, kus linn avaldab ametlikke teadaandeid ning edastada määrus elektroonilisel teel Maksu- ja Tolliametile.

§ 3.  Määrus jõustub 15. veebruaril 2011.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees