Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 18. juuni 2003 määruse nr 65 "Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 09.02.2011 määrus number 6
Jõustumine:14.02.2011
Kehtetuks tunnistamine:18.06.2012
Redaktsiooni kehtivus:14.02.2011 - 18.06.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 13.06.2012 nr 28, jõustumine 18.06.2012

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

    9. veebruar 2011 nr 6

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 18. juuni 2003 määruse nr 65 „Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas“ muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 2 lõike 4 ja § 45, teeseaduse § 25 lõike 3 ja Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määruse nr 8 „Liiklusseadusega kohalikule omavalitsusele antud liikluse korraldamise ja liiklusohutuse tagamise õiguse delegeerimine“ alusel ning kooskõlas  Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määrusega nr 45 „Tallinna linna heakorra eeskiri“.

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 18. juuni 2003 määruse nr 65 „Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas” punkti 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5. Lubada vanalinna tasulise valveta parkimise tsooni elanikke parkida kehtiva elektroonilise aastakaardi alusel sõidukeid tööpäeviti 6 tundi enne ja 4 tundi pärast parkimise keeluaega ning puhkepäeviti ööpäevaringselt vanalinna vastava piirkonna puhastuse ajal naaberpiirkonnas ning talveperioodil ka Väike Rannavärava 6 tasulises parklas vabade kohtade olemasolul.“.

§ 2.  Tallinna Transpordiametil avaldada määrus ajalehes, kus linn avaldab ametlikke teadaandeid.

§ 3.  Määrus jõustub 14. veebruaril 2011.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes