Tallinna Linnavalitsus 02.02.2011 korraldus number 109.
Endise maakoha "Moisaare nr 80" maa kompensatsiooni määramine
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 24.01.2086

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Endise maakoha "Moisaare nr 80" maa kompensatsiooni määramine Tlv k 1871 08.12.2010
2 Kloostrimetsa tee 58, Kloostrimetsa tee 56c ja Kloostrimetsa tee 56b asuvate endise maakoha "Moisaare nr 80" maade osaline tagastamine Tlv k 1705 10.11.2010
3 Tallinna Linnavaraameti põhimäärus Tvk m 43 11.12.2008 01.04.2009