Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanime määramine Kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 26.01.2011 määrus number 5 [RT IV, 23.04.2013, 44]
Jõustumine:07.03.2011
Redaktsiooni kehtivus:07.03.2011 - ... [RT IV, 23.04.2013, 44]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

    26. jaanuar 2011 nr 5

 

 

 

 

 

Tänavanime määramine Kesklinnas

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 13 lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 otsusega nr 307 osaliselt kehtestatud „Ahtri tn 8, Ahtri tn 10, Ahtri tn 12, Narva mnt 11a, Narva mnt 11b, Narva mnt 11c ja Narva mnt 11f kinnistute ja lähiala detailplaneeringust“.

 

 

 

 

 

§ 1. Määrata Kesklinnas Sadama asumis Ahtri tn 8, Ahtri tn 10, Ahtri tn 12, Narva mnt 11a, Narva mnt 11b, Narva mnt 11c ja Narva mnt 11f kinnistute ja lähiala detailplaneeringu alal olemasolevale tänavale nimeks Parda tänav vastavalt lisale.

§ 2. Tallinna Kesklinna Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide paigaldamine esimesel võimalusel peale määruse jõustumist ja omanike poolt aadressi numbrimärkide paigaldamine vastavalt uue hoonestuse väljaehitamise ajaks.

§ 3. Määrus jõustub 7. märtsil 2011.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse

 26. jaanuari 2011 määruse nr 5

“Tänavanime määramine Kesklinnas“

LISA

 

Parda tänava skeem

 

                           Parda tänav

                           Tänava suund

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär