Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Parkimistasu soodustuste andmine 2011. aastaks
Tallinna Linnavalitsus 26.01.2011 korraldus number 101
Redaktsiooni kehtivus:26.01.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

26. jaanuar

2011 nr

101-k

 

 

Parkimistasu soodustuste andmine 2011. aastaks

 

 

 

Liiklusseaduse § 50¹ lg 2 p 3, Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine“ p-de 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 ja 8.7 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni ettepanekutest ja seletuskirjas toodud põhjendustest

 

 

1. Anda 2011. aastaks parkimistasu soodustused korralduse lisas nimetatud asutustele ja isikutele.

2. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks korralduse lisas nimetatud asutustele ja isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 26. jaanuari 2011

korralduse nr 101-k

LISA

 

Parkimistasu soodustuste saajad

 

 

 

 

Jrk nr

Parkimisloa saaja

Parkimis-ala

Loa hind eurodes ja soodustuse protsent

Lubade arv

Kehtivus alates 01.01.2011kuni 31.12.2011

1

Eesti Juudiusu Kogudus

Kesklinn

11,18 kuu (95%)

1

31.12.2011

2

Tallinna Toomklubi

Tallinn

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

3

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Püha Neitsi Maarja Piiskoplik Toomkogudus

Tallinn

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

4

 

Harju Maavalitsus

Tallinn

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

5

 

Tallinna Laste Turvakeskus

Kesklinn

11,18 kuu (95%)

1

31.12.2011

6

Hardo Aasmäe

endine linnapea

Tallinn

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

7

Peep Koppel

Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär