Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Spordihalli põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavalitsus 12.01.2011 määrus number 2
Jõustumine:17.01.2011
Redaktsiooni kehtivus:17.01.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

12. jaanuar

2011 nr

2

 

 

Tallinna Spordihalli põhimääruse muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 „Tallinna põhimääruse
§ 52 lg 7, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud „Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra“ p 2.6 alusel

 

 

§ 1 Muuta Tallinna Linnavalitsuse 10. detsembri 2008 määrust nr 93 „Tallinna Spordihalli põhimäärus“ järgmiselt:

1) täiendada põhimääruse § 5 lõiget 2 punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) Kalevi Spordihall (Juhkentali 12, 10132 Tallinn).“.

§ 2 Määrus jõustub 17. jaanuaril 2011.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär