Tallinna Linnavalitsus 05.01.2011 korraldus number 5.
Sihi tn 24 maa tagastamine ning maa ostueesõigusega erastamise avalduse lahendamine
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 09.12.2085

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra kinnitamine Tlv m 65 19.09.1997 19.09.1997