F. J. Wiedemanni tn 11 maa tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 05.01.2011 korraldus number 4

Redaktsiooni kehtivus 05.01.2011 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 13.12.2085

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.