Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Parkimistasu soodustuste andmine 2011. aastaks
Tallinna Linnavalitsus 29.12.2010 korraldus number 2060
Redaktsiooni kehtivus:29.12.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. detsember

2010 nr

2060-k

 

 

Parkimistasu soodustuste andmine 2011. aastaks

 

 

 

Liiklusseaduse § 50¹ lg 2 p 3, Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine“ p-de 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 ja 8.7 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni ettepanekutest ja seletuskirjas toodud põhjendustest

 

 

1. Anda 2011. aastaks parkimistasu soodustused korralduse lisas nimetatud asutustele ja isikutele.

2. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 1. detsembri 2010 korralduse nr 1863-k „Parkimistasu soodustuste andmine 2011. aastaks“ lisa ja asendada Nõmme Linnaosa Valitsusele järjekorra numbri 33 all eraldatud 95% soodustusega Tallinna soodusparkimislubade arv „1“ arvuga „2“ ning järjekorra numbri 34 all 95% soodustusega Tallinna kesklinna soodusparkimislubade arv “2“ arvuga „1“.

3. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks korralduse lisas nimetatud asutustele ja isikutele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


 

Tallinna Linnavalitsuse 29. detsembri 2010

korralduse nr 2060-k

LISA

 

 

 

 

 

Parkimistasu soodustuste saajad

 

 

 

 

 

 

 

 

Jrk nr

Parkimisloa saaja

Parkimis-ala

Loa hind kroonides ja soodustuse protsent

Loa hind eurodes ja soodustuse protsent

Lubade arv

Kehtivus alates 01.01.2011kuni 31.12.2011

 

1

Siseministeerium

Tallinn

1125.- kuu (75%)

71,90 kuu (75%)

2

31.12.2011

 

2

Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

 

3

Sihtasutus Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

 

4

Sihtasutus Tallinn 2011

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

2

31.12.2011

 

5

Tallinna Linnakantselei

Kesklinn

175.-kuu (95%)

11,18 kuu (95%)

2

31.12.2011

 

6

Jüri Kuuskemaa Tallinna vapimärgi kavaler

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

 

7

Jüri Uppin Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

 

8

Mati Mägi Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

 

9

Raimo Pullat Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

 

10

Heino Uuetalu Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

 

Linnasekretär